Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Văn Quang
Thứ hai, 12/4/2021, 8:40
Lượt đọc: 133

Thông báo nhu cầu bổ sung viên chức năm học 2021 - 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành GD&ĐT quận Tân Bình (Mầm non, TiH, THCS và TT.GDNN-GDTX quận) (Dự kiến)

Nhu cầu giáo viên, nhân viên (dự kiến):

Giáo viên môn: Mỹ thuật: 1; Tin học: 1; Văn: 3; Địa: 1; Sinh:1;

Nhân viên Thư viện: 1

 

Tác giả: admin

87