Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Văn Quang
Thứ hai, 22/7/2019, 0:0
Lượt đọc: 1902

Danh sách học sinh đã đăng ký nhập học lớp 6 tại trường THCS Trần Văn Quang năm học 2019-2020

vui lòng tải file về xem

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020
( Chương trình Tiếng Anh tăng cường)
STT trong ds phân tuyến của PGD gửi về STT Họ và tên học sinh Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Lớp HT CTTH Địa chỉ thường trú- Tạm trú (hiện nay) Học sinh trường Tiểu học Ghi chú những trường hợp sau:
+ Nếu tạm trú: ghi "Tạm trú"
+ Nếu điều chỉnh Phường thì ghi tên phường đã thống kê trong KH phân tuyến
Ngày Tháng Năm Số nhà, đường Phường Quận
2 1 Nguyễn Duy Anh Nam 31 10 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 56 Đô Đốc Lộc Tân Quý Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
3 2 Nguyễn Nhật Anh Nam 26 12 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 49/15 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
6 3 Vũ Thế Anh Nam 31 01 2008 Nghệ An Kinh 5/1 HT CTTH 112 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
8 4 Võ Thanh Duy Nam 12 06 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 476/234 A1/16 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
9 5 Trang Tiến Đạt Nữ 14 08 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 559/58 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
11 6 Tăng Hoàng Khải Nam 24 12 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 74 Hẻm 687 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
12 7 Phạm Phú Duy Khang Nam 13 01 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 97/2 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
13 8 Đặng Nguyễn Đăng Khôi Nam 12 02 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 73/4/14 Ni sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
14 9 Vòng Kim Liên Nữ 11 12 2008 TP. HCM Hoa 5/1 HT CTTH 338/7/18 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
15 10 Nguyễn Quốc Minh Nam 17 11 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 127/113 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
16 11 Phan Nam Nam 09 04 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 17.09 (TWB-17.06A) CC Lê Thành Twin Towers Mã Lò Bình Trị
Đông
Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
18 12 Lê Phan Mỹ Ngọc Nữ 14 02 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 203 Lô F Chung cư Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
20 13 Lương Hoàng Nguyên Nam 08 04 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 394/25 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
21 14 Nguyễn Phan Quỳnh Như Nữ 20 08 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 687/20/2A Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
22 15 Cao Thành Phát Nam 01 06 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 72D Bình Thới 14 11 TiH Lê Thị Hồng Gấm
23 16 Lý Huỳnh Bảo Phúc Nữ 18 03 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 333H18/1 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
24 17 Nguyễn Trương Anh Thư Nữ 06 04 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 133/66/10 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
26 18 Phạm Minh Trí Nam 19 05 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 618/22 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
28 19 Phạm Anh Tuấn Nam 10 04 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 536/44 Âu Cơ Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
29 20 Tào Thế Gia Bảo Nam 12 06 2008 Quảng Nam Kinh 5/2 HT CTTH A8 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
31 21 Bùi Ngọc Trúc Diễm Nữ 08 08 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 618/32/12 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
32 22 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 25 01 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 175/46 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
35 23 Phạm Dương Minh Huy Nam 12 10 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 7.03 Lô M Bc2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
36 24 Trần Gia Huy Nam 22 03 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/2 HT CTTH 240 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
37 25 Trần Hồ Gia Huy Nam 13 08 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/2 HT CTTH 175/1 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
38 26 Phạm Phú Hưng Nam 24 11 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 97/2 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
40 27 Hoàng Thủy Đan Khôi Nữ 28 05 2008 TP. HCM Hoa 5/2 HT CTTH 5 Đường Số 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
41 28 Phạm Hào Kiệt Nam 19 06 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 13/4 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
43 29 Đỗ Hoàng Long Nam 07 06 2008 Quảng Nam Kinh 5/2 HT CTTH 1/c7 Vườn Lan 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
44 30 Trần Đỗ Ban Mai Nữ 23 09 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 1.13 Lô A CC Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
45 31 Trần Đỗ Thanh Mai Nữ 23 09 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 1.13 Lô A CC Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
46 32 Nguyễn Lý Tuệ Mẫn Nữ 31 01 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 256 Âu cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
47 33 Phan Nhật Nam Nam 19 12 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 338/20/4 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
48 34 Ngô Gia Phúc Nam 08 04 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 55 Bế Văn Đàn 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
49 35 Phạm Minh Quân Nam 30 06 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 13/10 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
50 36 Bùi Anh Quốc Nam 26 07 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 66/19/8/58 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
51 37 Nguyễn Đặng Bảo Thiên Nam 24 12 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 18 Đường số 7 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
52 38 Lê Thanh Trang Nữ 02 01 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 536/32/32/11 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
53 39 Đỗ Thị Quỳnh Trâm Nữ 06 03 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/2 HT CTTH 737/85 Lạc long quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
54 40 Trần Lâm Công Trí Nam 02 01 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 23/10 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
55 41 Sú Thế Vân Nữ 05 07 2008 TP. HCM Hoa 5/2 HT CTTH 15 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
57 42 Trương Nguyễn Trường An Nam 13 06 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 250/21/1 Bàu Cát 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
58 43 Nguyễn Mai Anh Nữ 02 01 2008 Hà Nội Kinh 5/3 HT CTTH 216 Lô M CC Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
60 44 Nguyễn Hoàng Phúc Bảo Nam 13 06 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 01.18 Tầng 2 Lô A, CC Bàu Cát II Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
62 45 Nguyễn Minh Cường Nam 15 08 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH A1/7 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
63 46 Nguyễn Tấn Dũng Nam 05 07 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 133/16 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
64 47 Khúc Quỳnh Anh Đào Nữ 30 11 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 97/4 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
65 48 Nguyễn Huy Hoàng Nam 07 05 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH D30 Vườn Lan 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
66 49 Ngô Kiến Huy Nam 24 04 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 730/13/23 Lạc Long Quân 9 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
67 50 Nguyễn Cao Huy Nam 02 11 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 38 Vườn Lan 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
68 51 Phạm Nam Huy Nam 14 09 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 760A Âu Cơ 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
69 52 Nguyễn Đức Vĩnh Khang Nam 31 01 2008 Bình Định Kinh 5/3 HT CTTH 10.09 Lô A Chung cư Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
70 53 Đào Đăng Khoa Nam 05 06 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 185/22A Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
71 54 Nguyễn Thanh Khoa Nam 17 08 2008 Bến Tre Kinh 5/3 HT CTTH 687/20/24 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
72 55 Phạm Minh Khôi Nam 27 06 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 40/30/1 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
73 56 Nguyễn Minh Kiên Nam 15 08 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH A1/7 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
74 57 Hà Bảo Linh Nữ 25 08 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 433 CC Bàu Cát 1 Đồng Đen 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
75 58 Phạm Ngọc Mai Nữ 21 01 2008 Hà Nội Kinh 5/3 HT CTTH 312 Lô E Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
76 59 Vũ Nhật Minh Nam 05 12 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 77 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
77 60 Lê Nguyễn Gia Nghi Nữ 29 08 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 148/16 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
78 61 Đoàn Nguyễn Hoàng Nguyên Nữ 26 01 2008 Nghệ An Kinh 5/3 HT CTTH 13.16 Lô M, Cc Bàu Cát 2 Ni Sư
Huỳnh Liên
10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
79 62 Võ Hà An Nhiên Nữ 23 11 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 8.11 Lô A CC Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
80 63 Nguyễn Lương Minh Quang Nam 17 12 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH A2/148 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
81 64 Văn Diệp Nam Quân Nam 04 11 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 215 Lô G CC Bàu Cát 2 Ni Sư
Huỳnh Liên
10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
82 65 Nguyễn Lệ Như Quỳnh Nữ 27 02 2008 Đồng Nai Kinh 5/3 HT CTTH 011 CC Bàu Cát 2 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
83 66 Nguyễn Phương Như Quỳnh Nữ 04 01 2008 Bình Định Kinh 5/3 HT CTTH 57/27/17-19 Tô hiệu Hiệp Tân Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
84 67 Lê Đức Tân Nam 09 03 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 69 Hẻm 687 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
86 68 Nguyễn Xuân Trang Nữ 25 01 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH Lửng 01 Lô E CC Bàu Cát 2 Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
87 69 Nguyễn Hoàng Khánh Trân Nữ 20 11 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/3 HT CTTH 410 Lô E CC Bàu Cát 2 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
88 70 Võ Huỳnh Thanh Trúc Nữ 03 01 2008 Đồng Tháp Kinh 5/3 HT CTTH 43/10 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
89 71 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 05 07 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 133/16 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
90 72 Vũ Thanh Vân Nữ 29 12 2008 TP.HCM Kinh 5/3 HT CTTH 9.16 (Tầng 10) Lô M, CC Bàu Cát 2 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
Tổng công có 72 học sinh.

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 6 NĂM HỌC 2019-2020
( Lớp thường)
STT trong ds phân tuyến của PGD gửi về STT Trường Họ và tên học sinh Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Lớp HT CTTH Địa chỉ thường trú- Tạm trú (hiện nay) Học sinh trường Tiểu học Ghi chú những trường hợp sau:
+ Nếu tạm trú: ghi "Tạm trú"
+ Nếu điều chỉnh Phường thì ghi tên phường đã thống kê trong KH phân tuyến
Ngày Tháng Năm Số nhà, đường Phường Quận
1 1 Trương Duy Khang Nam 21 09 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 18/A 021 Lô A CC Huỳnh
Văn Chính
Phú Trung Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
2 2 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 20 06 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH F5/1F Liên ấp 62 Xã Vĩnh Lộc A H. Bình Chánh TiH Lê Thị Hồng Gấm
3 3 Vũ Thành Thái Nam 19 02 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 175/2 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
4 4 Nguyễn Xuân Thành Nam 16 02 2008 TP.HCM Kinh 5/1 HT CTTH 127/103/18/24/3 Ni Sư Huỳnh
Liên
10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
6 5 Lê Huỳnh Trâm Nữ 12 03 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 57/9 Bàu Cát 9 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
7 6 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc Nữ 20 08 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 373/152/8 Lý Thường Kiệt 8 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
8 7 Cao Ngọc Mỹ Uyên Nữ 07 04 2008 TP. HCM Kinh 5/1 HT CTTH 1992/6A Hẻm Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
9 8 Huỳnh Nguyễn Minh Châu Nữ 25 12 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 66/19/8/36A Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
10 9 Phạm Nguyễn Bảo Châu Nữ 27 06 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 46/13 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
11 10 Nguyễn Nữ Hồng Diễm Nữ 01 01 2008 Đắk Lắk Kinh 5/2 HT CTTH 332/23 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
12 11 Hoắc Gia Khang Nam 01 11 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 141 Chung cư 1 Bàu Cát 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
13 12 Lê Ngọc Kim Khánh Nữ 21 05 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 144/41 Lê Trọng Tấn Tây Thạnh Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
14 13 Nguyễn Trần Khánh Phương Nữ 23 07 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 49/24 Thoại Ngọc Hầu Hòa Thạnh Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
15 14 Võ Huỳnh Khắc Thịnh Nam 16 11 2008 TP. HCM Kinh 5/2 HT CTTH 185/54/11 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
16 15 Nguyễn Anh Thư Nữ 04 04 2008 Tây ninh Kinh 5/2 HT CTTH 49 Hoàng Bật Đạt 15 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
18 16 Đinh Lê Hạnh Trinh Nữ 07 02 2008 Quảng Nam Kinh 5/2 HT CTTH 12 Đường Số 5 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
19 17 Vương Gia Hảo Nữ 07 07 2008 TP. HCM Hoa 5/3 HT CTTH 536/43/35/4D Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
20 18 Trương Gia Huy Nam 22 05 2008 Quảng Nam Kinh 5/3 HT CTTH A8/42 Kênh Trung Ương Xã Vĩnh Lộc A H. Bình Chánh TiH Lê Thị Hồng Gấm
21 19 Đỗ Hoàng Khải Nam 26 05 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 22 Số 6 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
22 20 Nguyễn Lê Thanh Ngân Nữ 26 12 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 741/1/14 Hương Lộ 2 Bình Trị Đông A Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
23 21 Lữ Phương Thanh Nữ 23 03 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 618/54 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
24 22 Nguyễn Chung Hoàng Thông Nam 09 09 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 19 Số 3 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
25 23 Văn Anh Tuấn Nam 21 09 2008 TP. HCM Hoa 5/3 HT CTTH 687/60/12 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
26 24 Nguyễn Huỳnh Bảo An Nam 20 10 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 118/11 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
27 25 Văn Nguyễn Thành An Nam 31 03 2008 Quảng Nam Kinh 5/4 HT CTTH 16/2C Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
28 26 Nguyễn Minh Anh Nữ 17 09 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 618/30 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
29 27 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 28 04 2008 Hải Phòng Kinh 5/4 HT CTTH 3.16 Lô F Cư xá Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
30 28 Nguyễn Lê Anh Duy Nam 17 09 2008 Cần Thơ Kinh 5/4 HT CTTH 682/10A Âu Cơ 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
31 29 Tạ Lê Khang Duy Nam 25 07 2008 TP. HCM Hoa 5/4 HT CTTH 108/3A Phan Văn Hớn Xã Xuân Thới Thượng H. Hóc Môn TiH Lê Thị Hồng Gấm
32 30 Đoàn Huỳnh Công Đức Nam 05 06 2008 Bình Định Kinh 5/4 HT CTTH 618/52/11E Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
33 31 Trương Minh Hằng Nữ 09 10 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 27 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
34 32 Phạm Gia Hân Nữ 05 07 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 22/33B Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
35 33 Lê Phan Gia Hoàng Nam 29 02 2008 Bình Thuận Kinh 5/4 HT CTTH 381/4/7 Phan Văn Trị 11 Bình Thạnh TiH Lê Thị Hồng Gấm
36 34 Nguyễn Đặng Trường Huy Nam 23 08 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/4 HT CTTH 817/8 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
37 35 Trần Bảo Khánh Nam 01 07 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 607 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
38 36 Danh Đỗ Khoa Nam 15 04 2008 TP. HCM Khơme 5/4 HT CTTH 21/8 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
39 37 Nguyễn Anh Khoa Nam 18 04 2008 Bến Tre Kinh 5/4 HT CTTH 133/60/22 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
40 38 Nguyễn Minh Khoa Nam 25 08 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 222 Lô E Bc2 Vườn Lan 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
42 39 Võ Thành Lâm Nam 10 10 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 737/1/6 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
43 40 Hà Nguyễn Phương Linh Nữ 14 11 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH A5 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
44 41 Lê Ngọc Xuân Mai Nữ 17 01 2008 Tiền Giang Kinh 5/4 HT CTTH 529 Lũy Bán Bích Phú Thạnh Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
45 42 Nguyễn Ngô Nhật Minh Nam 01 11 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 002 Chung cư Bàu Cát 1 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
47 43 Võ Thị Thúy My Nữ 31 05 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 107/40 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
48 44 Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 04 08 2008 TP.HCM Kinh 5/4 HT CTTH 15 Quách Hữu Nghiêm Phú Thạnh Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
50 45 Nguyễn Phương Nghi Nữ 30 09 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 181/19A Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
51 46 Lài Mỹ Ngọc Nữ 02 07 2008 TP. HCM Hoa 5/4 HT CTTH 338/11/30 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
52 47 Ngô Phương Nhật Nam 29 07 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 15/14 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
53 48 Lê Thanh Ngọc Nhi Nữ 09 04 2008 Thừa Thiên Huế Kinh 5/4 HT CTTH 185/36/1 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
54 49 Nguyễn Tài Phát Nam 23 12 2008 TP.HCM Kinh 5/4 HT CTTH 26/3 Phú Thọ Hòa Phú Thọ Hòa Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
55 50 Nguyễn Văn Hà Phong Nam 31 05 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 1761 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
56 51 Bùi Minh Quân Nam 22 08 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 36/6 Hoàng Xuân Nhị Phú Trung Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
57 52 Nguyễn Phúc Tài Nam 16 01 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 262/62 Phan Anh Hiệp Tân Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
58 53 Lâm Dương Thăng Nam 05 01 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 5 Bàu Cát 9 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
59 54 Phạm Đức Thịnh Nam 01 07 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 619 Âu Cơ Hòa Thạnh Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
61 55 Trần Thị Thùy Trang Nữ 04 09 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 107/88 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
62 56 Hoàng Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 28 09 2008 Thừa Thiên Huế Kinh 5/4 HT CTTH 135/28/26 Phạm Đăng Giảng Bình Hưng Hòa Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
63 57 Trần Minh Trọng Nam 24 05 2008 Kiên Giang Kinh 5/4 HT CTTH 781/36/8 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
64 58 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 16 02 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 181/27 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
65 59 Nguyễn Thanh Tú Nam 13 02 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH C30/148 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
66 60 Lê Kim Thanh Vân Nữ 21 08 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 73/1/3 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
67 61 Lê Phương Anh Nữ 29 12 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 1453 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
68 62 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 09 06 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 118/11 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
69 63 Hoàng Ngọc Ánh Nữ 07 08 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 12 Đường Số 3 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
70 64 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 21 08 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 97/2/24 Kinh Dương Vương 12 6 TiH Lê Thị Hồng Gấm
71 65 Phan Nguyễn Khánh Chi Nữ 01 08 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 78 Bàu Cát 2 12 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
72 66 Nguyễn Phạm Thành Danh Nam 08 05 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH L05 Lô K, CC Bàu Cát II 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
73 67 Trần Đỗ Gia Hân Nữ 07 04 2008 TP. HCM Hoa 5/5 HT CTTH 133/66/6C Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
74 68 Bùi Văng Trung Hiếu Nam 15 09 2008 An Giang Kinh 5/5 HT CTTH 254 Đồng Đen 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
75 69 Nguyễn Ngọc Gia Hoàng Nữ 11 02 2008 Đà Nẵng Kinh 5/5 HT CTTH 624/54 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
76 70 Hồ Nguyên Khang Nam 29 11 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/5 HT CTTH C5.10 CC Oriental 685 Âu Cơ Tân Thành Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
77 71 Đặng Hoàng Minh Khoa Nam 28 07 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 1/4 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
78 72 Trần Anh Khôi Nam 23 01 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 737/35c Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
79 73 Nguyễn Duy Khương Nam 26 10 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 59 Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
80 74 Lê Bảo Kim Nam 01 02 2008 Huế Kinh 5/5 HT CTTH 21/2 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
81 75 Nguyễn Minh Long Nam 04 12 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 3/25 Hoàng Xuân Nhị Phú Trung Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
82 76 Trương Sỹ Long Nam 11 06 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 781/26 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
83 77 Phan Hoàng Minh Nam 25 01 2008 Bến Tre Kinh 5/5 HT CTTH 870/30 Lạc Long Quân 8 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
84 78 Lê Trần Nhật Nam Nam 15 01 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH F6/39D Lại Hùng Cường Xã Vĩnh Lộc B H. Bình Chánh TiH Lê Thị Hồng Gấm
87 79 Lê Trọng Nghĩa Nam 02 07 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 644 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
88 80 Lê Toàn Như Ngọc Nữ 04 11 2008 Ninh Thuận Kinh 5/5 HT CTTH 251 CC 2 Bàu Cát 7, Đồng Đen 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
89 81 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Nữ 08 02 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 59 59 Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
90 82 Lê Thanh Nhàn Nữ 03 08 2008 Bình Định Kinh 5/5 HT CTTH 481/43/1 Trường Chinh 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
91 83 Phan Tiến Phát Nam 07 10 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 61/7 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
92 84 Võ Phi Phụng Nữ 24 12 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 61A Đường Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
93 85 Sẳm Mỹ Phương Nữ 21 04 2008 Vĩnh Long Hoa 5/5 HT CTTH 312/22 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
94 86 Võ Khắc Minh Quân Nam 22 03 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 61/7 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
95 87 Sẩm Ngọc Quyên Nữ 04 08 2008 TP. HCM Hoa 5/5 HT CTTH 479/22A/2 Tân Hòa Đông Bình Trị Đông Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
96 88 Nguyễn Hữu Minh Thành Nam 09 05 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 1549 Đường Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
97 89 Nguyễn Nguyễn Thanh Thảo Nữ 19 01 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 745/26 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
99 90 Danh Thị Minh Thư Nữ 21 10 2008 Bà Rịa - Vũng Tàu Khơme 5/5 HT CTTH 19/11/1 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
100 91 Nguyễn Hà Trúc Thư Nữ 09 01 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 86/10 Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
101 92 Nguyễn Lê Thanh Thương Nữ 27 10 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 185/36/6 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
102 93 Phạm Thanh Bảo Thy Nữ 08 10 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 603/6 Âu Cơ Phú Trung Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
104 94 Bùi Nhật Trường Nam 15 04 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/5 HT CTTH 536/43/18/7 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
105 95 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 27 01 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 624/8 Thái Thị Nhạn 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
106 96 Mã Tấn Vĩ Nam 07 10 2008 TP. HCM Hoa 5/5 HT CTTH 118/6 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
107 97 Cho Ahleum Nữ 27 01 2008 Hàn Quốc Nước ngoài 5/6 HT CTTH 682/4 Âu Cơ 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
108 98 Lê Huỳnh Hoàng Anh Nam 05 06 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 49/8/1/14A Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
109 99 Trương Ngọc Ánh Nữ 14 10 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH B12C/19D Liên ấp 123 Xã Vĩnh Lộc B H. Bình Chánh TiH Lê Thị Hồng Gấm
110 100 Đặng Đình Bảo Nam 09 10 2008 TP.HCM Kinh 5/6 HT CTTH 135 Đường số 3 Bình Hưng Hòa Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
111 101 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu Nữ 16 11 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 187/54/18 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
112 102 Đặng Nhật Hà Nữ 20 08 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 49/8/6/27 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
113 103 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 14 05 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 84/4 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
114 104 Nguyễn Thế Hiển Nam 22 07 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/6 HT CTTH 12/1/23 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
115 105 Phạm Nhật Hoàng Nữ 05 11 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 1820 B Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
116 106 Trần Đức Huy Nam 29 10 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 109/34/33 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
117 107 Phạm Minh Khang Nam 07 12 2007 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 107/83 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
118 108 Lê Anh Khoa Nam 30 03 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 88 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
119 109 Nguyễn Trần Thanh Lam Nữ 01 02 2008 Quảng Nam Kinh 5/6 HT CTTH 781/12 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
120 110 Hoàng Nguyễn Nhật Linh Nữ 03 03 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 149/116 Tân Thới Nhất Tân Thới Nhất 12 TiH Lê Thị Hồng Gấm
121 111 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 23 01 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 238 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
122 112 Nguyễn Thành Long Nữ 20 01 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 16/8/7 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
123 113 Nguyễn Hạ My Nữ 18 07 2008 Hải Phòng Kinh 5/6 HT CTTH 8/13 Lô A CCBC 2 Ni Sư
Huỳnh Liên
10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
124 114 Lê Ngọc Kim Ngân Nữ 02 02 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 108/109 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
125 115 Lê Quang Nghị Nam 30 11 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH P 447 Chung cư 2 - Bàu Cát 7
43 KP4
14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
126 116 Phan Trần Thanh Ngọc Nam 25 06 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 74/6 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
127 117 Trần Thanh Nhã Nữ 25 05 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 1758 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
128 118 Trần Nguyễn Yến Nhi Nữ 16 09 2008 Quảng Nam Kinh 5/6 HT CTTH 39_41 39-41 Bàu Cát 9 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
129 119 Nguyễn Thuận Phát Nam 16 10 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 68/12/9 Chiến Lược Bình Trị Đông Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
130 120 Thiều Hoàng Phúc Nam 14 06 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 745/7A Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
131 121 Hoàng Vũ Phương Quỳnh Nữ 18 08 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 107/24 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
132 122 Nguyễn Thành Tài Nam 28 11 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 274B Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
133 123 Lưu Thành Tâm Nam 13 04 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 84/53/5 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
134 124 Hồ Minh Thư Nữ 20 12 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 7/134/87/23 Liên khu 5-6 Bình Hưng Hòa B Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
135 125 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 04 06 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 181/10 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
136 126 Nguyễn Thanh Thư Nữ 22 11 2008 Bình Thuận Kinh 5/6 HT CTTH 55/12 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
137 127 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Nữ 09 07 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 682/10 Võ Văn Kiệt 1 5 TiH Lê Thị Hồng Gấm
138 128 Nguyễn Quang Tiến Nam 06 12 2008 Quảng Nam Kinh 5/6 HT CTTH 618/52 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
140 129 Khưu Nguyễn Ngọc Trân Nữ 03 03 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 49/14 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
141 130 Lại Minh Triết Nam 28 10 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 14 Thái Thị Nhạn 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
142 131 Huỳnh Quốc Triệu Nam 19 01 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/6 HT CTTH 161/7 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
143 132 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 29 11 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 737/33/11 Lac Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
144 133 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 13 07 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 70 Ca Văn Thỉnh 11 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
145 134 Huỳnh Phạm Phương Tuệ Nữ 28 02 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 737/33/26 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
146 135 Phan Hoàng Bảo Vy Nữ 26 11 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 108/70 Trần Văn Quang 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
147 136 Hà Thiên Ý Nữ 19 03 2008 TP. HCM Kinh 5/6 HT CTTH 581/79D Trường Chinh Tân Sơn Nhì Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
148 137 Trần Thị Nhân Ái Nữ 18 06 2008 Bình Định Kinh 5/7 HT CTTH 43/34/2 Đỗ Thừa Luông Tân Quý Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
149 138 Võ Thị Hoàng Diễm Nữ 11 10 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 781/13/6 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
150 139 Mạc Hồ Hương Giang Nữ 01 11 2008 Quảng Nam Kinh 5/7 HT CTTH 688/2/17 Hương lộ 2 Bình Trị Đông A Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
151 140 Phạm Văn Hậu Nam 01 04 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 1814A Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
152 141 Cao Minh Khắc Huy Nam 08 01 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 107/37 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
153 142 Hồ Phước Huy Nam 24 05 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 532 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
154 143 Nguyễn Nhất Huy Nam 14 03 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 687/20/21 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
155 144 Phan Ngọc Quỳnh Hương Nữ 29 08 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 13.28 C.C The Era số 654/6
Lạc Long Quân
9 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
156 145 Trần Quang Khải Nam 08 06 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 1572 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
157 146 Hồ Phúc Khang Nam 07 06 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 323 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
160 147 Trầm Minh Kiệt Nam 19 03 2008 TP. HCM Hoa 5/7 HT CTTH 5.11 Số 1, Chung cư Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
161 148 Hồ Thị Kim Linh Nữ 25 10 2008 TP. HCM Hoa 5/7 HT CTTH 246 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
162 149 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 14 02 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 312 E/2 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
163 150 Võ Liêu Tấn Lộc Nam 09 09 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 164 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
164 151 Phan Thị Trà Mi Nữ 22 02 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 127/95 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
165 152 Bùi Phạm Trí Minh Nam 16 02 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 535 Trường Chinh 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
166 153 Lê Thị Trà My Nữ 28 05 2008 Thừa Thiên Huế Kinh 5/7 HT CTTH 01.12 Lô A Chung cư Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
167 154 Nguyễn Ngọc My Nữ 09 12 2008 Lâm Đồng Kinh 5/7 HT CTTH 41B3/1 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
168 155 Phan Thị Phương Nghi Nữ 20 08 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 18/17/17 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
169 156 Nguyễn Hoàng Nghĩa Nam 01 03 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 158 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
170 157 Nguyễn Tấn Trí Nguyên Nam 15 12 2008 Quảng Nam Kinh 5/7 HT CTTH 26/8/6 Số 13A Bình Hưng Hòa A Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
171 158 Phạm Hồng Nhi Nữ 14 09 2008 Cà Mau Kinh 5/7 HT CTTH 15/4 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
172 159 Trần Thị Yến Nhi Nữ 22 04 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 107/14 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
173 160 Phạm Đặng Ngọc Quỳnh Như Nữ 29 07 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 1990A Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
174 161 Nguyễn Tấn Phát Nam 16 04 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 2316B4 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
175 162 Tăng Nhật Quốc Nam 20 01 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 1838B Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
176 163 Phạm Đào Đan Thuyên Nữ 22 04 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 568/7 Lê Trọng Tấn Tây Thạnh Tân Phú TiH Lê Thị Hồng Gấm
177 164 Lê Hoàng Minh Thư Nữ 17 11 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 61/28 Đường số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
180 165 Ngô Trương Thùy Trang Nữ 27 02 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 117 Đường Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
181 166 Đoàn Nhật Quỳnh Trâm Nữ 26 08 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 406 Lô K CC Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
182 167 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 22 05 2007 Hậu Giang Kinh 5/7 HT CTTH 246/10 Đồng Đen 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
183 168 Trần Ngọc Bảo Trân Nữ 23 02 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 1/8/8 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
184 169 Nguyễn Minh Trí Nam 19 10 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 21/51 A3 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
185 170 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ 14 06 2008 TTH Kinh 5/7 HT CTTH 817/25/1 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
186 171 Thạch Thị Sơn Tuyền Nữ 29 01 2008 TP. HCM Khơme 5/7 HT CTTH 109/34/24/19 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
187 172 Lê Vũ Tường Văn Nam 14 06 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 107/58/8 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
188 173 Bùi Thanh Vương Nam 29 05 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 107/44 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
189 174 Lê Hoàng Tuấn Anh Nam 07 08 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 733 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
190 175 Võ Quốc Anh Nam 14 05 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 600 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
191 176 Trần Hồng Ánh Nữ 01 07 2008 Đồng Tháp Kinh 5/8 HT CTTH 37/20 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
192 177 Nguyễn Bùi Huy Bảo Nam 09 07 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 781/13/4 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
193 178 Trần Ngọc Bảo Nam 24 08 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 61 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
194 179 Tsằn Nguyên Dương Nam 19 09 2008 TP. HCM Hoa 5/8 HT CTTH 151 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
195 180 Nguyễn Hải Đăng Nam 08 10 2008 Quảng Nam Kinh 5/8 HT CTTH 49/10 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
196 181 Trần Phạm Gia Hân Nữ 29 07 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 12/6 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
197 182 Nguyễn Viết Hoàng Nam 06 01 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 05 Đường Số 6 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
198 183 Huỳnh Trần Gia Huy Nam 20 11 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 92 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
199 184 Lê Quốc Huy Nam 11 10 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 416/44 Nguyễn Đình Chiểu 4 3 TiH Lê Thị Hồng Gấm
200 185 Phan Duy Khang Nam 21 10 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 69/7 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
201 186 Nguyễn Trung Kiên Nam 01 08 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 506A5 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
202 187 Trần Bảo Kim Nữ 07 03 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 66/35 Phan Sào Nam 11 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
203 188 Trần Khả Linh Nữ 19 05 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 107/14 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
204 189 Vũ Phước Lộc Nam 17 08 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 57 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
206 190 Huỳnh Đức Minh Nam 03 01 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 107/58/8B Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
207 191 Nguyễn Đông Nam Nam 05 09 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 688/93/2 Tân Kỳ Tân Quý Bình Hưng Hòa Bình Tân TiH Lê Thị Hồng Gấm
208 192 Hồ Ngọc Bảo Ngân Nữ 18 02 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 985/54 Lạc Long Quân 11 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
209 193 Nguyễn Minh Nghi Nữ 12 10 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 49/8/1/12P Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
211 194 Lê Thị Yến Nhi Nữ 20 10 2008 Quảng Trị Kinh 5/8 HT CTTH 49/15 Đặng Minh Trứ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
212 195 Tăng Kim Nhi Nữ 02 04 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 781/38 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
213 196 Trần Quỳnh Như Nữ 10 03 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 185/20/16 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
214 197 Nguyễn Tấn Phát Nam 16 09 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 781/10/2 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
215 198 Nguyễn Ngọc Minh Phước Nữ 17 11 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 53 Bàu cát 4 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
216 199 Phạm Ngọc Tâm Nữ 26 08 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 79/14 Lê Lai 12 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
217 200 Võ Quyết Thắng Nam 23 03 2008 TP.HCM Kinh 5/8 HT CTTH 127/c8 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
218 201 Hà Nhật Thiện Nam 02 09 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 66/12 Đồng Đen 14 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
219 202 Lê Vĩnh Thụy Nam 29 01 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 1461 Hồng Lạc 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
220 203 Bùi Hoàng Kim Thư Nữ 29 10 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 18/30 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
221 204 Nguyễn Thị Bảo Thy Nữ 06 01 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 45/3 Đường Số 1 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
222 205 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 28 10 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 161/23 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
224 206 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Nữ 27 11 2008 Gia Lai Kinh 5/8 HT CTTH 41 41 Mai Văn Ngọc 11 Phú Nhuận TiH Lê Thị Hồng Gấm
225 207 Mông Đại Vinh Nam 09 09 2008 TP. HCM Hoa 5/8 HT CTTH 214 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
227 208 Võ Nguyễn Hữu Lộc Nam 05 03 2007 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 185/36/4 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Lê Thị Hồng Gấm
230 209 Nguyễn Hoàng Ti Na Nữ 28 01 2008 Quảng Nam Kinh 5/3 HT CTTH 127/103/1A Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
231 210 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 03 05 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 737/1/16 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
232 211 Trần Nguyên Bảo Phúc Nam 31 10 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 34/3 Cống Lở 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
234 212 Phạm Quỳnh Vy Nữ 14 11 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 23/32 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
235 213 Tô Khánh Vy Nữ 01 11 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 509 Lô M CC Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
236 214 Trần Hoàng Nhật Vy Nữ 04 06 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 45/13/8 Tân Trụ 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
237 215 Trần Thanh Bảo Vy Nữ 25 01 2008 TP. HCM Kinh 5/3 HT CTTH 68 68 Ni Sư Huỳnh Liên 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
238 216 Phạm Trần Đức Anh Nam 26 01 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 194 Bàu Cát 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
239 217 Phạm Thiên Ân Nam 20 07 2008 TP.HCM Kinh 5/4 HT CTTH 169/6 Đồng Đen 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
242 218 Lê Chí Khang Nam 21 03 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 173/43 Phạm Phú Thứ 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
244 219 Nguyễn Minh Phát Nam 22 01 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 2/11 Quách Văn Tuấn 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
246 220 Lê Phúc Tân Nam 11 08 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 12-11 Lô M CC BC2 Ni Sư
Huỳnh Liên
10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
247 221 Trần Nguyễn Thục Uyên Nữ 20 04 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 49/7 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
248 222 Trần Nguyễn Tường Vy Nữ 17 08 2008 TP. HCM Kinh 5/4 HT CTTH 21 đường số 5 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
250 223 Lê Thanh Danh Nam 25 01 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 204 Trường Chinh 13 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
251 224 Ngô An Di Nữ 22 01 2008 Đắk Min Kinh 5/5 HT CTTH 92/16 Trần Mai Ninh 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
252 225 Ngô Thanh Hằng Nữ 21 03 2008 TP HCM Kinh 5/5 HT CTTH 75/89A Phạm Văn Bạch 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
253 226 Hồ Trần Chí Kiên Nam 24 11 2008 TP HCM Kinh 5/5 HT CTTH 15/11 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
254 227 Võ Trần Quang Minh Nam 11 05 2008 TP.HCM Kinh 5/5 HT CTTH 204 Lô G c/c Bàu Cát 2 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
255 228 TrầnThiên Phú Nam 15 07 2008 TP HCM Kinh 5/5 HT CTTH K300 Cộng Hòa 13 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
256 229 Đào Đức Thành Nam 22 04 2008 TP HCM Kinh 5/5 HT CTTH Số 4 Nguyễn Bá Tuyển 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
257 230 Phan Nguyễn Thanh Thảo Nữ 23 12 2008 TP. HCM Kinh 5/5 HT CTTH 33 Đường số 6 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
260 231 Lê Hoàng Việt Nam 24 08 2008 Đà Nẵng Kinh 5/5 HT CTTH 246/41 A Đồng Đen 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
262 232 Vòng Bảo Ngọc Nữ 14 08 2008 TP.HCM Hoa 5/6 HT CTTH 161/67 Phạm Văn Bạch 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
263 233 Nguyễn Thành Tài Nam 29 11 2008 TP.HCM Kinh 5/6 HT CTTH 536/3 Âu Cơ 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
264 234 Nguyễn Hải Minh Vân Nữ 14 10 2008 Quảng Nam Kinh 5/6 HT CTTH 293/1 Bàu Cát 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
265 235 Lê Quang Khương An Nam 13 12 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 80A Phạm Phú Thứ 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
266 236 Nguyễn Đình Minh Anh Nữ 28 11 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 150 Võ Thành Trang 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
267 237 Nguyễn Long Thiên Bảo Nam 05 12 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 113 Đồng Đen 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
269 238 Trương Bảo Khang Nam 01 04 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 734 Trường Chinh 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
272 239 Trương Tấn Phúc Nam 04 08 2008 TP HCM Kinh 5/7 HT CTTH 197/16 Nguyễn Phúc Chu 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
273 240 Trần Vũ Hương Trà Nữ 26 08 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 36 đường số 7 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
274 241 La Kiến Văn Nam 14 12 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 18/17/2 Bùi Thế Mỹ 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
275 242 Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 01 12 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 24 Huỳnh Tịnh Của 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
276 243 Lê Mai Bích Ngọc Nữ 08 10 2008 TP. HCM Kinh 5/7 HT CTTH 105 Đồng Đen 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
277 244 Trương Lê Nguyên Nhi Nữ 09 12 2008 Quảng Ngãi Kinh 5/8 HT CTTH 166/23 Huỳnh Văn Nghệ 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
278 245 Võ Quốc Thắng Nam 23 10 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 160 Hồng Lạc 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
279 246 Trương Anh Thư Nữ 29 02 2008 TP. HCM Kinh 5/8 HT CTTH 31 Thép Mới 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
280 247 Trần Nguyễn Gia Hân Nữ 22 06 2008 TP. HCM Kinh 5/9 HT CTTH 32/93 Phan Sào Nam 11 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
281 248 Nguyễn Phương Linh Nữ 30 06 2008 TP.HCM Kinh 5/9 HT CTTH 230/1 Trường Chinh 13 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
282 249 Bùi Việt Nam Phương Nam 18 03 2008 TP. HCM Kinh 5/9 HT CTTH 412 CMT8 4 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
283 250 Phạm Ngọc Thiên Thanh Nữ 20 11 2008 TP. HCM Kinh 5/9 HT CTTH 43741 Lê Lai 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
284 251 Thiều Thị Kiều Vân Nữ 02 10 2008 TP. HCM Kinh 5/10 HT CTTH 137E Phạm Văn Bạch 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
285 252 Phạm Như Ngọc Vy Nữ 07 07 2008 TP. HCM Kinh 5/10 HT CTTH 687/59/4 Lạc Long Quân 10 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
286 253 Trần Vũ Thuỳ Trâm Nữ 24 08 2008 TP. HCM Kinh 5/10 HT CTTH 183 Đất Thánh 6 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
287 254 Phạm Quỳnh Anh Nữ 29 05 2008 TP. HCM Kinh 5/10 HT CTTH 76 Nguyễn Bá Tuyển 12 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
288 255 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 24 03 2008 Bắc Ninh Kinh 5/10 HT CTTH 11 Bàu Bàng 13 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
289 256 Nguyễn Ngọc Anh Quân Nam 23 09 2008 TP. HCM Kinh 5/10 HT CTTH 51/12/14 Cỗng Lỡ 15 Tân Bình TiH Trần Quốc Toản
290 257 Hà Nam Hải Nam 01 02 2008 Đà Nẵng Kinh 5A2 HT CTTH 2/10 Yên Đỗ Tân Thành Tân Phú TiH Lương Thế Vinh
291 258 Nguyễn Anh Khoa Nam 28 06 2008 TP. HCM Kinh 5A2 HT CTTH TWA 06-11B Khối A, số 606,
CC Lê Thành
Bình Trị Đông A Bình Tân TiH Lương Thế Vinh
292 259 Nguyễn Phương Quyên Nữ 08 09 2008 Đak Lăk Kinh 5A2 HT CTTH 59 Đỗ Công Tường Tân Quý Tân Phú TiH Lương Thế Vinh
293 260 Thái Minh Thư Nữ 08 07 2008 TP. HCM Kinh 5A2 HT CTTH Khối A, số 0603, CC Lê Thành 198 A Mã Lò Bình Trị Đông A Bình Tân TiH Lương Thế Vinh
Tổng cộng có 260 học sinh.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87