Chào mừng bạn đến với website THCS Trần Văn Quang
Thứ hai, 8/11/2021, 9:7
Lượt đọc: 28

V/v thực hiện hợp đồng theo quy định tại ghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87